Talentové zkoušky  do 6. ročníku – třídy s rozšířenou výukou TV ZŠ Jeseniova – proběhnou ve středu

17.5.2023 od 15,00 hod. 

Zkoušky budou probíhat na školním hřišti ZŠ Jeseniova (příchod z ulice Jana Želivského přes parčík).

S sebou podepsaný originál přihlášky k talentovým zkouškám v případě, že jste ho již neodevzdali ( v případě, že nemáte možnost tisku, vyřešíme podpis u prezentace).  Děti, které jsou v péči pedagogicko-psychologické poradny (dětského psychologa),  předloží aktuální zprávu v případě, že nebyla zaslána předem.

Náhradní termín talentových zkoušek 31.5. od 15,00 hod.

Schůzka rodičů vybraných žáků je plánována na pondělí 5.6.2023 od 17,00 hod.

Přihlašování do 15.5.2023