Sportovní třídy2018-08-12T18:40:37+00:00

Sportovní třídy

Sportovní třídy ZŠ Jeseniova jsou součástí Sportovního střediska (SpS), které při SK Jeseniova zřizuje Český atletický svaz. SpS je jedním z článků péče o talentovanou mládež podporovanou MŠMT ČR.

Sportovní třídy ZŠ Jeseniova jsou zařazeny Českým atletickým svazem mezi nejlepší v Praze a i mezi nejlepší v ČR.

V každém novém školním roce se opět na ZŠ Jeseniova otevírá od 6. ročníku sportovní třída s atletickým zaměřením.

Správný chod sportovních tříd garantuje Českému atletickému svazu Sportovní klub Jeseniova a osobně pak profesionální trenéři Mgr. Tomáš Korbel (Vedoucí trenér sportovních tříd) a Mgr. Daniel Musil (šéftrenér SPS). Výuka je vedena k všestrannému rozvoji duševní i fyzické stránky dítěte. Rozmanitou nabídkou sportovních aktivit předcházíme předčasné specializaci. Třída je výběrová i po stránce prospěchové (průměr do 2,0). Pravidelné a povinné jsou roční lékařské prohlídky u sportovního lékaře.

Výuka

 • v plném rozsahu učebních dokumentů 16847/96-2 – Základní škola

 • anglického, německého a francouzského jazyka

 • informatika je zajišťována ve vlastní počítačové učebně

 • 2 – 4 sportovní soustředění (podzim – kondice (9. třída), zima – lyžařský výcvik, jaro – atletika, léto – kondice + atletika (výběrově 6.-9. třída))

AKTIVITY TV A SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY

 • atletické disciplíny – sprinty, běhy na střední a dlouhé tratě, překážkové běhy, rozestavné běhy, dálka, výška, trojskok, skok o tyči, vrh koulí, hod kriketovým míčkem, oštěpem, diskem, kladivem, absolvování víceboje

 • základy gymnastiky, aerobiku, úpolů, běžeckého a sjezdového lyžování

 • sportovní hry – basketbal, volejbal, házená, florbal, kopaná, softball, brennball, ultimate, kimball a mnoho dalších netradičních a drobných sportovních her v tělocvičně, na hřišti i v přírodě

 • plavání

 • sauna

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY

 • 270 m dlouhá atletická dráha s umělým povrchem + sektory pro skok vysoký, skok o tyči, skok daleký a sektory pro vrhačské disciplíny

 • nakloněná rovinka

 • 60 m krytá dráha

 • 2 tělocvičny

 • 2 posilovny

 • beach volejbalový kurt

 • 3 víceúčelová hřiště

 • sauna

 • pronajatý bazén v prostorách SPŠ Třebešín

NA SPORTOVNÍ TŘÍDY NAVAZUJÍ

 • sportovní gymnázia (v současné době studují ve všech ročnících 3 naši absolventi)

 • sportovní centrum mládeže ČAS (v současné době zařazeno 8 členů našeho oddílu)

Zájemci kteří jsou již registrovanými atlety v jiných oddílech

 • S přijetím do sportovní třídy se žáci stávají členy SpS – sportovní třídy, do SpS jsou zařazováni členové sportovního klubu, u kterého je SpS zřízeno. Z toho plyne povinnost přestupu do našeho klubu v nejbližším přestupním termínu.