Velká atletika 11 – 15 let

(5. – 9. třída)

Chodíte na gymnázium, do jazykové školy, či na základní školu a chcete dělat atletiku?

Jste na správné stránce, která je určena mládeži ve věku 11-15 let.

Co je náplní našich tréninků?

   Mladí atleti se seznamují s technikou skoků, hodů, sprintu, běhů na střední a dlouhé tratě. Postupem času si osvojují techniku všech atletických disciplín a ve starším věku dochází k výběru a specializaci.

Celoročně do našich tréninků zařazujeme i sportovní a netradiční hry. U klasických sportovních her jako např. basket se kromě hry samotné zařazují i tréninky pro rozvoj herních činností jednotlivce a dovedností s míčem.

Především v zimních měsících se mladí atleti věnují gymnastickým dovednostem. Osvojí si základní dovednosti na hrazdě, kruzích, při přeskoku a samozřejmě i v akrobacii, u které se dostaneme i ke složitějším prvkům.

Co je cílem našich tréninků?

Rozvinout všestranný pohybový základ mladým atletům, který využijí i v pozdějším věku ať už v rozvíjení a zvyšování atletické výkonnosti, či v dalším životě při každodenním pohybu a volnočasových aktivitách. Dalším cílem je předat nadšení z pohybu obecně, atletiky, závodění a táhnout za jeden provaz, i když děláme individuální sport.

K čemu mladé atlety vedeme?

Naším cílem je vést mladé atlety k samostatnosti a to nejen na “startu“, kde stojí sami za sebe, jsou zodpovědný za svůj výkon a je na nich jak dokáží využít nabyté dovednosti a schopnosti, ale i v jejich dalším neatletickém životě, aby stáli sami za sebe a byli zodpovědní za své činy. V neposlední řadě chceme zajistit pohybu a různým pohybovým aktivitám místo v jejich každodenním životě.

Jaké máme zázemí?

Náš útulný 270 m ovál disponuje sektory pro všechny atletické disciplíny. V zimě či nepříznivém počasí využíváme dvě tělocvičny popřípadě u starších pak dvě posilovny a tunel podél školy. Součástí je také  beachové hřiště.

Jak Velká Atletika organizačně funguje?

Letošní rok fungují čtyři skupiny, viz rozdělení skupin. Za každou skupinu zodpovídá hlavní trenér, který má k sobě další dva trenéry.  Českým atletickým svazem (ČAS) je zřizováno u našeho oddílu Sportovního středisko (SpS), které je základním článkem péče o talentovanou mládež. Do střediska jsou atleti zařazování po splnění požadavků (aktivní účast na trénincích, počet závodů,…). Vedoucím trenérem SpS je Tomáš Krobel.

Naše úspěchy?

Momentálně jsme Českým atletickým svazem hodnoceni jako 6. nejlépe fungující SpS. Naše žákovská družstva pravidelně získávají medaile na Přeboru Prahy (PP) a st. žactvo se probojovává na Mistrovství ČR (MČR).  Početné medailové úspěchy z PP a MČR máme i v jednotlivcích. A samozřejmě i naši odchovanci jsou vidět ve starších kategoriích, nejzvučnější jména poslední let jsou Jan Jirka (bronzový na Mistrovství Evropy do 22 let na 200 m, účastník ME dospělých) či Emma Maštalířová (10. místo v trojskoku na Mistrovství světa do 17 let) a mnoho dalších, kteří sbírají úspěchy na území ČR.

Přihlášky: 

Přihlášky pro rok 2023/2024 budou spuštěny 29.7.2023 v 18:00

  • Na www.jeseniova.cz  je záložka přihlášky, zde vyberete Velká atletika a vyplníte formulář přihlášky. Po vyplnění formulář odešlete, na uvedenou emailovou adresu Vám přijde potvrzující email s odkazem na vytištění přihlášky a zdravotní potvrzení.
  • Součástí přihlášky jsou v letošním opět i povinnosti týkající se GDPR.  K zajištění všech povinností jsme zvolili cestu „odkliků“  na  webových stránkách a tedy elektronickou evidenci „souhlasů“.  Vše je součástí formuláře.
  • Nepovinně je zde i souhlas pro marketingové účely Českého atletického svazu. Několik slov na vysvětlení: nejedná se reklamní sdělení, ale například o info o možnosti získat slevu na tretry od partnera ČAS, zakoupit výhodně vstupenky na akce pořádané ČAS apod. V liteře zákona se tato sdělení považují za obchodní a bez souhlasu nebude moci ČAS tyto informace zasílat.
  • Vyplněnou přihlášku (včetně lékařské prohlídky *) odevzdejte na první hodině cvičení 4.9.2023 

Členské příspěvky:

3 000 Kč  za školní pololetí

platba na účet klubu:  1469329/0800 uhradit do konce září

VS bude vygenerován počítačem při tisku přihlášky, do poznámky jméno dítěte

* Posudek zdravotní způsobilosti dítěte k zotavovací akci  – není pro potřeby pravidelného cvičení platný a nenahrazuje potvrzení, které je součástí přihlášky. Pokud nebude lékař ochoten potvrdit zkrácenou verzi Posudku o zdravotní způsobilosti k TV a sportu, které je součástí přihlášky jeho plná verze je ke stažení v záložce Atletický oddíl/Informace ke stažení.

Pro více informací kontaktujte p. Musila (Musil89@seznam.cz; 728366721)