Přihlášky

Žlutě jsou označeny přihlášky dlouhodobého charakteru. Přihlášky k pravidelné činnosti v klubu. Jsou členěny dle věku zájemců o pohyb. Po vyplnění formuláře Vám bude na uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzující email s odkazem na vytištění přihlášky. Originál i s potvrzenou přílohou odevzdáte svému trenérovi. Systém vygeneruje variabilní symbol, který je nutné použít při platbě členských příspěvků. Po přihlášení zkontrolujte, zda je přihláška řádně v seznamu, nebo jestli jste už zařazení mezi náhradníky. Bez přílohy (lékařského potvrzení) nelze zařadit zájemce do družstva. Povinnost vyžadovat lékařské potvrzení je dána Zákonem 373/2011 Sb., Vyhláškou 391/2013 Sb. vydané MZ ČR. Nedílnou součástí každé přihlášky je i souhlas s poskytováním osobních údajů. K zajištění všech povinností týkajících se GDPR jsme zvolili cestu „odkliknutí“ na webových stránkách a tedy elektronickou evidenci „souhlasů“.

Zeleně jsou označeny přihlášky na jednorázové akce – soustředění a podobně. U přihlášek je vždy uveden maximální počet účastníků akce. Po vyplnění je vždy třeba přihlášku vytisknout a odevzdat vedoucímu akce. Systém vygeneruje variabilní symbol, který je nutné použít při platbě účastnického poplatku.

Modře jsou označeny přihlášky na závody, které klub pořádá. je třeba vždy vybrat konkrétní závod, věkovou kategorii. U disciplin je vždy uveden maximální počet účastníků.

Červeně jsou označeny přihlášky na jednorázové společenské akce, které oddíl pořádá, jako např. Vyhlášení Sportovce roku nebo Výroční ples.