Malá atletika2020-02-13T10:18:12+00:00

V týdnu od 17.2. – 21.2.2020 jsou jarní prázdniny – cvičení Malé atletiky je zrušeno!!!

Vítáme Vás v roce 2020 a těšíme se na Malou atletiku, od úterý 7. 1. 2020 opět cvičíme!!! 

Zde rozpis pro skupiny zelená, růžová a fialová, které cvičí od 16,30 do 17,30:

ROZPIS LEDEN ÚNOR 2020

LISTOPAD – PROSINEC 

Od úterý 19. 11. začínáme na Malé atletice zimní provoz cvičení, kdy skupiny ČERVENÁ, MODRÁ A ŽLUTÁ cvičí v tělocvičně a skupiny ZELENÁ, RŮŽOVÁ A FIALOVÁ cvičí v tělocvičně a na hřišti (rozpis níže). 

Prosíme o vhodné oblečení a hlavně obuv.

Připomínáme, že ve čtvrtek 5. 12. bude na Malé atletice Mikulášská nadílka. (pouze pro přihlášené děti) 

S Malou atletikou cvičíme do čtvrtka 19. 12. 2019, poté nás čekají vánoční prázdniny a opět se na atletice uvidíme v úterý 7. 1. 2020. 

ROZPIS LISTOPAD PROSINEC MA

Cvičení „Malá atletika“ od 1.10.2019 začínáme !

Všechny skupiny budou cvičit na hřišti !!!

(v tělocvičnách jen v případě deště)

Červená skupina 14,30 – 15,30 hod. předškoláci + 1. třída

Modrá a žlutá skupina 15,30 – 16,30 hod. 1. trřída + 2. trřída 

Zelená  skupina 16,30 – 17,30 hod. 2. třída + 3. třída

Růžová skupina 16,30 – 17,30 hod.  3. třída

Fialová  skupina 16,30 – 17,30 hod. 4. třída

První hodinu budeme vybírat originál přihlášek a zdravotní potvrzení !!

Na převlékání jsou určeny šatny u tělocvičen –  jsou označeny skupinou. Děti si na začátku cvičení vyzvednou trenéři na hřišti.

Děti, které přichází ze školní družiny se po cvičení do školní    družiny vrací. Dětem je třeba zapsat do notýskou ŠD, že budou odcházet na Malou atletiku.

Na hřiště mají děti přístup až se začátkem cvičení spolu s trenéry!!

Před a po cvičení je vyhrazen prostor pro děti i doprovod  na lavičkách u altánů!!

ZÁPIS MALÁ ATLETIKA

Zápis bude probíhat elektronicky přes webové stránky klubu !!

Přihlašování bude spuštěno v pondělí 9.9.2019 ve 20,00 hod.

  • V záložce přihlášky vyberete Malá atletika, dále vyberete skupinu, do které chcete dítě zapsat  a vyplníte formulář přihlášky. Po vyplnění formulář odešlete, na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám přijde potvrzující email s odkazem na vytištění přihlášky. Po vytištění necháte potvrdit u dětského lékaře. Po odeslání zkontrolujte, zda je přihláška řádně v seznamu, nebo jestli jste už zařazeni mezi náhradníky.
  • Součástí přihlášky jsou i povinnosti týkající se GDPR.  K zajištění všech povinností jsme zvolili cestu „odkliků“  na  webových stránkách a tedy elektronickou evidenci „souhlasů“.  Vše je součástí formuláře.
  • Nepovinně je zde i souhlas pro marketingové účely Českého atletického svazu. Několik slov na vysvětlení: nejedná se reklamní sdělení, ale například o info o možnosti získat slevu na tretry od partnera ČAS, zakoupit výhodně vstupenky na akce pořádané ČAS apod. V liteře zákona se tato sdělení považují za obchodní a bez souhlasu nebude moci ČAS tyto informace zasílat.
  • Vyplněnou přihlášku (včetně lékařské prohlídky *) odevzdejte na první hodině cvičení 1.10.2019 – pokud nebude přihláška odevzdána,  bude místo uvolněno pro další zájemce.  

Členské příspěvky:

2 000 Kč  za školní pololetí

platba na účet klubu:  1469329/0800 uhradit do první hodiny cvičení

VS bude vygenerován počítačem při tisku přihlášky.

* Posudek zdravotní způsobilosti dítěte k zotavovací akci  – není pro potřeby pravidelného cvičení platný a nenahrazuje potvrzení, které je součástí přihlášky.

Pokud nebude lékař ochoten potvrdit zkrácenou verzi Posudku o zdravotní způsobilosti k TV a sportu, které je součástí přihlášky jeho plná verze je ke stažení v záložce Atletický oddíl/Informace ke stažení.