Malá atletika2019-06-11T10:04:07+00:00

INFORMACE KE CVIČENÍ A ZÁVODŮM MALÉ ATLETIKY:

ZÁVODY pro všechny děti od ročníku 2008 a mladší budou u nás na hřišti ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 16,00 hod. 

PŘIHLÁŠKY NA ZÁVODY BUDOU K DISPOZICI od 11. 6. POD KOLONKOU PŘIHLÁŠKY – ZÁVODY. Stejně tak jako propozice závodů a časový pořad. 

POSLEDNÍ HODINA ATLETIKY BUDE VE ČTVRTEK 27. 6. !!! 

V ZÁŘÍ SE UVIDÍME OPĚT V ÚTERÝ 1. 10. 2019!!!

PŘIHLAŠOVAT SE BUDETE MOCI OD PONDĚLÍ 9. 9. 2019 OD 20:00 HOD.

Malá atletika

Jarní prázdniny
11.-15.2.  jsou ve škole jarní prázdniny cvičení Malé atletiky nebude.

MALÁ ATLETIKA – ROZPIS CVIČENÍ PRO SKUPINU 16,30 – 17,30

Rozpis hřiště leden únor březen 2019

Od úterý 20.11.začíná zimní provoz!!!

 Předškoláci a 1.třída ZŠ (skupina červená) bude cvičit stále v tělocvičnách (14,30 hod.)

 1. a 2. třída ZŠ (skupiny  modrá a žlutá) budou cvičit stále v tělocvičnách (15,30 hod.)

 3. a 4. třída ZŠ (skupiny oranžová, růžová a fialová)  (16,30 hod.) budou cvičit dle následujícího rozpisu:

Rozpis cvičení malá atletika listopad, prosinec 2018

Do tělocvičny se vždy přezouváme!!!!

Na převlékání jsou určeny šatny u tělocvičen –  jsou označeny skupinou. Děti si na začátku cvičení vyzvednou trenéři u šaten.

Do tělocvičen není možný vstup rodičů!

Děti, které přichází ze školní družiny se po cvičení do školní družiny vrací.

Cvičení „Malá atletika“  – 2.10.2018 začínáme !!!

Všechny skupiny budou cvičit na hřišti.

První hodinu budeme vybírat originál přihlášek a zdravotní potvrzení !!

Na převlékání jsou určeny šatny u tělocvičen –  jsou označeny skupinou. Děti si na začátku cvičení vyzvednou trenéři na hřišti.

Děti, které přichází ze školní družiny se po cvičení do školní družiny vrací. Dětem je třeba zapsat do notýsku ŠD,  že budou odcházet na Malou atletiku.

Na hřiště mají děti přístup až se začátkem cvičení spolu s trenéry!!

Před a po cvičení je vyhrazen prostor pro děti i doprovod  na lavičkách u altánů!!


Přihlašování

  • Na www.jeseniova.cz  je záložka přihlášky, zde vyberete Malá atletika, dále vyberete skupinu, do které chcete dítě zapsat  a vyplníte formulář přihlášky. Po vyplnění formulář odešlete, na uvedenou emailovou adresu Vám přijde potvrzující email s odkazem na vytištění přihlášky. Po vytištění necháte potvrdit u dětského lékaře. Po odeslání zkontrolujte, zda je přihláška řádně v seznamu, nebo jestli jste už zařazeni mezi náhradníky.
  • Součástí přihlášky jsou vletošním roce nově i povinnosti týkající se GDPR.  K zajištění všech povinností jsme zvolili cestu „odkliků“  na  webových stránkách a tedy elektronickou evidenci „souhlasů“.  Vše je součástí formuláře.
  • Nepovinně je zde i souhlas pro marketingové účely Českého atletického svazu. Několik slov na vysvětlení: nejedná se reklamní sdělení, ale například o info o možnosti získat slevu na tretry od partnera ČAS, zakoupit výhodně vstupenky na akce pořádané ČAS apod. V liteře zákona se tato sdělení považují za obchodní a bez souhlasu nebude moci ČAS tyto informace zasílat.
  • Vyplněnou přihlášku (včetně lékařské prohlídky *) odevzdejte na první hodině cvičení 2.10.2018 pokud nebude přihláška odevzdána,  bude místo uvolněno pro další zájemce.  

Členské příspěvky:

1 600 Kč  za školní pololetí

platba na účet klubu:  1469329/0800 uhradit do první hodiny cvičení

VS bude vygenerován počítačem při tisku přihlášky.

* Posudek zdravotní způsobilosti dítěte k zotavovací akci  – není pro potřeby pravidelného cvičení platný a nenahrazuje potvrzení, které je součástí přihlášky.

Pokud nebude lékař ochoten potvrdit zkrácenou verzi Posudku o zdravotní způsobilosti k TV a sportu, které je součástí přihlášky jeho plná verze je ke stažení v záložce Atletický oddíl/Informace ke stažení.