Obecné informace2018-08-12T22:43:45+00:00

Obecné informace

Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj dětí. Děti se seznámí se základy atletických disciplín, míčových her, gymnastiky. Většina programu je organizována herní nebo soutěžní formou.

Skupiny jsou rozděleny podle věku dětí.

Cvičení vedou kvalifikovaní trenéři atletiky SK Jeseniova.

Děti si před cvičením trenéři vyzvednou:

Na hřišti u šaten nebo v zimním období v prostorách šaten před tělocvičnou a po cvičení předají tamtéž.

Děti, které na cvičení vyzvedneme ve školní družině, se po cvičení do školní družiny vrací.

Cvičení dětí probíhá na školním hřišti, v zimním období v tělocvičně školy nebo na školním hřišti. V zimním období probíhá cvičení 3. a 4. tříd střídavě v tělocvičně a venku na školním hřišti. Rozpis bude včas zveřejněn. Děti cvičí pouze ve cvičebním úboru (triko, tepláky) a sportovní obuvi (tenisky). Do tělocvičny se vždy přezouváme!

K dispozici máme dvě tělocvičny:

v zimním období se budou v tělocvičnách střídat vždy dvě skupiny (A-modrá+žlutá, B-zelená+oranžová, C-fialová+růžová).

Do tělocvičen není možné z prostorových důvodů děti doprovázet!!!

Placení

Členské příspěvky (úhrada za cvičení) bude provedena bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu. Platbu prosím uhraďte do první hodiny cvičení!

Příspěvky = 1600 Kč na školní pololetí
Číslo účtu 1469329/0800 VS je generovám počítačem při tisku přihlášky.

vedoucí přípravek: Jaroslava Weberová
tel.: 222 103 415
mobil: 607 853 603
e-mail: sport@zsjeseniova.cz