fbpx
Obecné informace2021-08-02T07:45:31+00:00

Obecné informace

Cvičení je určeno dětem od 5 do 11 let, je zaměřeno na všestranný rozvoj dětí. Děti se seznámí se základy atletických disciplín, míčových her, gymnastiky. Většina programu je organizována herní nebo soutěžní formou.

Skupiny jsou rozděleny podle věku dětí.

Cvičení vedou kvalifikovaní trenéři atletiky SK Jeseniova.

Děti si před cvičením trenéři vyzvednou:

Na hřišti u šaten nebo v zimním období v prostorách šaten před tělocvičnou a po cvičení předají tamtéž.

Děti, které na cvičení vyzvedneme ve školní družině, se po cvičení do školní družiny vrací.

Cvičení dětí probíhá na školním hřišti, v zimním období v tělocvičně školy nebo na školním hřišti. V zimním období probíhá cvičení 3. a 4. tříd střídavě v tělocvičně a venku na školním hřišti. Rozpis bude včas zveřejněn. Děti cvičí pouze ve cvičebním úboru (triko, tepláky) a sportovní obuvi (tenisky). Do tělocvičny se vždy přezouváme!

K dispozici máme dvě tělocvičny:

v zimním období se budou v tělocvičnách střídat vždy dvě skupiny (A-modrá+žlutá, B-zelená+oranžová, C-fialová+růžová).

Do tělocvičen není možné z prostorových důvodů děti doprovázet!!!

Placení

Členské příspěvky (úhrada za cvičení) bude provedena bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu. Platbu prosím uhraďte do první hodiny cvičení!

Příspěvky = 2000 Kč na školní pololetí
Číslo účtu 1469329/0800 VS je generovám počítačem při tisku přihlášky, do poznámky jméno dítěte

vedoucí přípravek:

Jaroslava Weberová – 607 853 603, malaatletikajeska@email.cz 

Vlasta Marie Paďourová – 602 814 308, malaatletikajeska@email.cz