1.2.2024 byl zahájen příjem přihlášek do 6. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

(ukončení 30.4.2024)  přihlášky probíhají elektronicky – formulář najdete v sekci přihlášek

třídy s rozšířenou výukou TV jsou zaměřeny na ATLETIKU

Den otevřených dveří  organizuje škola  21.3.2024 od 10, hod.

Talentové zkoušky proběhnou  15.5.2024 od 15 hod (náhradní termín 29.5.)

  • běh 50 m (měřeno fotobuňkami)

  • skok do dálky (měřeno z místa odrazu)

  • skok z místa snožmo

  • hod kriketovým míčkem

  • hod plným míčem obouruč (2kg)

  • běh 6 min (hodnotí se uběhnutá vzdálenost)

  • dále pak hodnotíme somatotyp, pohyblivost a vlohy dítěte pro sport