1.2.2021 bude zahájen příjem přihlášek do 6. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

(ukončení 30.4.2021)  přihlášky probíhají elektronicky – formulář najdete v sekci přihlášek

třídy s rozšířenou výukou TV jsou zaměřeny na ATLETIKU

Dny otevřených dveří budeme organizovat ve spolupráci se školou v průběhu března, dubna dle aktuální situace PES – termíny a forma budou včas zveřejněny na stránkách klubu i školy.

Talentové zkoušky plánujeme uspořádat v průběhu května – přesný termín bude zveřejněn, hned jak to opatření PES dovolí

Obsah zkoušky:

  • běh 50 m (měřeno fotobuňkami)

  • skok do dálky (měřeno z místa odrazu)

  • skok z místa snožmo

  • hod kriketovým míčkem

  • hod plným míčem obouruč (2kg)

  • běh 6 min (hodnotí se uběhnutá vzdálenost)

  • dále pak hodnotíme somatotyp, pohyblivost a vlohy dítěte pro sport