Talentové zkoušky

Talentové zkoušky – obsah

  • běh 50 m (měřeno fotobuňkami)

  • skok do dálky (měřeno z místa odrazu)

  • skok z místa snožmo

  • hod kriketovým míčkem

  • hod plným míčem obouruč (2kg)

  • běh 6 min (hodnotí se uběhnutá vzdálenost)

  • dále pak hodnotíme somatotyp, pohyblivost a vlohy dítěte pro sport

Talentové zkoušky – informace

Talentové zkoušky do 6. ročníku atletické sportovní třídy 2023/2024

třídy s rozšířenou výukou TV ZŠ Jeseniova

proběhnou ve středu 17.května 2023 od 15,00 hod. na školním hřišti

náhradní termín (pro nemocné apod.)  31.5.2023

Zkoušky budou probíhat na školním hřišti ZŠ Jeseniova (příchod z ulice Jana Želivského přes parčík).

S sebou podepsaný originál přihlášky k talentovým zkouškám v případě, že jste ho již neodevzdali ( v případě, že nemáte možnost tisku, vyřešíme podpis u prezentace).  Děti, které jsou v péči pedagogicko-psychologické poradny (dětského psychologa),  předloží aktuální zprávu v případě, že nebyla zaslána předem.

Přihlášku je možné vyplnit v sekci přihlášky – sportovní třída.
Přihlášky budou spuštěny 1. února  2023