28

Výběrové soustředění Lučkovice 

Podmínkou zařazení jsou řádně uhrazené členské příspěvky a lékařská prohlídka.

sraz 5.4.2023 v 13,45 hod. na hřišti

příjezd 10.4.2023 cca 14,30 hod.

3 600 Kč uhradit do 24.3.2023

Změny (vlastní doprava, pozdější příjezd apod.) nahlásit na email: gala.milan@seznam.cz do 24.3.2023