Dnešní poněkud větrný den jsme ráno odstartovali dvěma indiciemi, opět se luštila zpráva, ale dnes pomocí braillova písma na kartičkách, cílem další aktivity bylo nalézt pomocí hádanky místo, kde se nacházela schovaná indicie. Tyto dvě aktivity jsme doplnili hrou na ocásky. Odpoledne děti otestovaly svou orientaci v mapě bez pomoci trenérů, kteří pouze přihlíželi a hlídali bezpečnost. Cestou musely děti sbírat slova, která byla napsána pozpátku, na konci trasy z těchto slov sestavily větu. Pokud byla správně, obdržely indicii. Poslední aktivitou o indicii byla tzv. náhoda. Na větvi bylo zavěšeno několik provázků, každý tým měl tři pokusy. Musely přestřihnout jeden z provázků, na jehož konci byla buď pravá či slepá indicie. Večer byl na programu vědomostní kvíz a bingo, všichni jsme si den užili a netrpělivě vyhlížíme zítřejší vyhlášení výsledků, uhodnutí hesla pomocí nasbíraných indicii a otevření pokladnice klíči, o které celý týden soutěžíme.