Vzhledem k nouzovému stavu a Usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 o omezení volného pohybu osob, jsou do odvolání přerušeny všechny tréninky (Malá atletika, Velká atletika, Oddíl, Sportovní třídy).

U velké atletiky, oddílu, (sportovních tříd) budou tréninky zasílány jednotlivými trenéry. Tréninky budou tedy probíhat individuálně.

Snahou nás všech je přečkat tuto náročnou dobu ve zdraví a fit a brzy se opět setkat na hřišti!!!