Členské příspěvky – jaro 2023, příspěvky za druhé pololetí uhradit do 15.3.2023 

na účet klubu č. 1469329/0800

 pololetí 2500 Kč Malá atletika, 2750 Kč Velká atletika, 3000 Kč oddíl

Jako VS u platby příspěvků uvádějte VS vygenerovaný na přihlášce, do poznámky jméno za koho je příspěvek hrazen.