Na www.jeseniova.cz je záložka přihlášky, zde vyberete skupinu, do které chcete zapisovat a vyplníte formulář přihlášky. Po vyplnění formulář vytisknete a necháte potvrdit u lékaře*. (Na uvedený email bude odeslán odkaz ke stažení přihlášky). Po vytištění zkontrolujte, zda je přihláška řádně v seznamu, nebo jestli jste už zařazeni mezi náhradníky.

Součástí přihlášky jsou v letošním roce nově i povinnosti týkající se GDPR. K zajištění všech povinností jsme zvolili cestu „odkliků“ na webových stránkách a tedy elektronickou evidenci „souhlasů“. Vše je součástí formuláře.

Nepovinně je zde i souhlas pro marketingové účely Českého atletického svazu. Několik slov na vysvětlení: nejedná se reklamní sdělení, ale například o info o možnosti získat slevu na tretry od partnera ČAS, zakoupit výhodně vstupenky na akce pořádané ČAS apod. V liteře zákona se tato sdělení považují za obchodní a bez souhlasu nebude moci ČAS tyto informace zasílat.


* Posudek zdravotní způsobilosti dítěte k zotavovací akci – není pro potřeby pravidelného cvičení platný a nenahrazuje potvrzení, které je součástí přihlášky.