Od úterý 19.3.2024 zahajujeme „jarní“ provoz Malé atletiky

Všechny skupiny budou pravidelně cvičit na hřišti.

Do tělocvičen se přesuneme jen v případě špatného počasí (déšť…).

Šatny u tělocvičen zůstávají v provozu  ve stejném režimu jako dosud.

Děti si na začátku cvičení vyzvednou trenéři na hřišti.

 Na hřiště mají děti přístup až se začátkem cvičení spolu s trenéry!!

Před a po cvičení je vyhrazen prostor pro děti i doprovod  na lavičkách u altánů!!