Žáci zařazení do výběru 6.ročníku pro šk. rok 2023/2024

ID žáka
9977
9982
10149
10156
10161
10165
10180
10223
10288
10429

Seznam bude doplněn po skončení náhradního termínu talentových zkoušek – nejpozději 2.6.2023

Informační schůzka rodičů vybraných žáků  je plánována na 5. 6. od 17,00 hod. – příchod od hřiště – bude označeno

Podmínkou přijetí žáků je úspěšné absolvování lékařské prohlídky u sportovního lékaře. Termíny prohlídek budou oznámeny na informační schůzce.