Stojíme na prahu nového roku. Nechť do něj společně vykročíme pravou nohou!!!

 V novém roce mnoho radostných dní, hodně zdraví, štěstí a sportovních úspěchů!!!