Kontrola obsazení dle platného rozpisu a úprava rozdělení proběhne  v těchto dnech:

pondělí    18.10. v  17,00

středu     20.10. v  17,00

pátek       22.10  v  16,00

přednost mají závodící  a pravidelně trénující  (min 3xtýdně), kteří jsou přihlášeni  a mají uhrazeny příspěvky !!!

Pokud nebude v tuto dobu skříňka přidělena bude zámek odstraněn a skříňka přidělena novým zájemcům!!!

Informace u Jarky Weberové

I