Den třetí 23. 7. 2018

Třetí den našeho tábora jsme se zaměřili na naši krásnou českou přírodu. Dopoledne jsme si zahráli na včeličky, které sbírají nektar z květin. Díky tomu jsme se seznámili alespoň s pár jejich názvy. Poté jsme plnili úkoly na pěti stanovištích, kde jsme po úspěšném splnění obdrželi nápovědu, která nás dovedla k uhodnutí tajného slova ,,rybník“. Po poledním klidu jsme se vydali na cestu do nedaleké salaše. Již cestou jsme viděli na loukách pasoucí se krávy, ovce a kozy. Bačové nám ukázali, jak se dojí ovečky a někteří z nás si to i vyzkoušeli. Po těžké práci nás odměnili vynikajícím domácím ovčím sýrem. Na jeho výrobu jsme se také mohli podívat. Večer jsme se oddali naši fantazii a vytvořili vlastní druhy zvířat spojením dvou již existujících druhů. Všichni jsme se při jejich tvorbě řádně pobavili. Na závěr dne nám vedoucí dle našich výsledků vhodili do našich pokladniček ,,Krušnohorské koruny“.