Zakladatel atletiky na „JESCE“ pan Milan GÁLA st. se dnes 31.1.2022 dožívá životního jubilea – DEVADESÁTI LET !!!!   GRATULUJEME!!!

Milan Gála je zakladatelem SK ZŠ Jeseniova, založil tradici sportovních tříd při ZŠ Jeseniova, byl úspěšným trenérem tohoto oddílu.

Narodil se v Předmostí u Přerova. 31. 1. 1932.

S atletikou začínal v TJ Přerovské strojírny, po přestěhování do Prahy závodil za VŠ Praha pod vedením Emila Dostála.

Když se v roce 1960 přestěhoval na Prahu 3 zakládá při TJ Stadion Žižkov atletický oddíl. V roce 1962 se oddíl stěhuje na nově vznikající hřiště ZDŠ Jeseniova, které pomáhá stavět. V roce 1970 byl oddíl přejmenován na TJ ZDŠ Jeseniova. V roce 1972 vznikají na ZDŠ Jeseniova sportovní třídy, které od jejich vzniku vedl. V sedmdesátých a osmdesátých letech byl dlouholetým členem sportovně technické komise Pražského atletického svazu. V těchto letech pořádá stovky žákovských závodů na hřišti při základní škole i jinde.  V roce 2011 obdržel cenu Fair Play Českého olympijského výboru za celoživotní práci ve sportu.

Mezi jeho významné odchovance patří desetibojař s osobním rekordem 8 314 b. Jan Poděbradský. Jan Poděbradský se stal v roce 2000 halovým mistrem Evropy na ve štafetě 4 x 400 m. Dále oštěpař, několikanásobný mistr Švýcarska Jiří Cettl s osobním rekordem 84,16 m (starý typ oštěpu).  Petr Horn vícenásobný mistr republiky ve víceboji, Petr Svěcený úspěšný sportovní komentátor a další.

Vychoval si také mimo jiné i své nástupce Mgr. Michala Halbicha, Mgr. Tomáše Korbela a Jaroslavu Weberovou. Tito po jeho odchodu do sportovního důchodu navázali na jeho práci a pokračují v trenérské i funkcionářské činnosti jak v SK Jeseniova, tak na pražské i celostátní úrovni.