Informace o zpracování osobních údajů – Závody

Přihlášením k závodu účastník závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, klub/oddíl, disciplína, nejlepší osobní výkon) za účelem identifikace a registrace závodníků.

Účastník závodu také souhlasí s pořízením a využitím jeho fotografie pro zpracování výsledků závodu a pro prezentaci závodu v tištěných a elektronických médiích. V případě, že si účastník závodu nepřeje být fotografován, je osobně nutné to sdělit fotografovi.

Účastník závodu dále souhlasí s archivací svých osobních údajů ve webové databázi po nezbytně nutnou dobu.