Členské příspěvky na 2. pololetí

1600 Kč je třeba uhradit do konce února na účet klubu: 1469329/0800

VS číslo uvedené na přihlášce (stejné jako v minulém pololetí) případně uvádějte do poznámky jméno