LETNÍ HRÁTKY S JESKOU 2023

3 TURNUSY příměstského tábora

1. turnus – 10. – 14. 7. 2023 – plně obsazeno, lze se přihlásit jako náhradník!

2. turnus – 21. – 25. 8. 2023 – plně obsazeno, lze se přihlásit jako náhradník!

3. turnus – 28. 8. – 1. 9. 2023 – plně obsazeno, lze se přihlásit jako náhradník!

 

Přihlašování bylo spuštěno v středu 1. 2. 2023 ve 20:00 hod.!!!

Kdo se může tábora zúčastnit?

Všechny děti ve věku 6 – 12 let bez ohledu na to, zda k nám chodí na atletiku! Jedinou podmínkou u nejmladších dětí je absolvování 1. třídy.

Kolik to stojí?

Cena 600 Kč za den, tedy 3000 Kč za celý tábor.

Sleva pro sourozence! První dítě platí plnou cenu, druhé a další o 100 Kč za den měně!!!

(př. první dítě 5×600 Kč, druhé 5×500 Kč, tzn. 3000 + 2500 = 5500 Kč celkem).

Jaká je kapacita jednotlivých turnusů?

Kapacita je omezena na 30 míst na každém turnusu.

Turnus proběhne při počtu přihlášených 20 a více!

Přednost budou mít zájemci o všech pět dní turnusu.

Co nabízíme?

O Vaše děti se postaráme vždy od 8 do 17 hod.

Nabízíme pohybové aktivity všeho druhu, které budou vhodně doplněny i činnostmi nesportovními (výtvarka, táborák, piknik).

V každém turnusu děti čeká (minimálně) jeden celodenní výlet.

Jeden den v případě hezkého počasí večerní táborák/piknik a možnost přespání na školním hřišti nebo ve školní tělocvičně.

Konkrétní program bude přihlášeným zaslán do konce školního roku.

Oběd zajištěn každý den (při výletu balíček). Dostatek tekutin zajištěn, přesto musí mít děti vlastní pití.

Sportovní oblečení, sportovní obuv a kladný vztah ke sportu nutností!!!

Kdo a kde se o Vaše děti postará?

V průběhu tábora se bude o děti starat pět vedoucích, kteří jsou všichni vyškolení trenéři atletiky s trenérskou licencí.

Domovem nám bude vynikající zázemí areálu Základní školy Jeseniova, Jeseniova 96/2400, Praha 3, které nabízí možnost vyžití na atletickém hřišti, dvou víceúčelových hřištích a beachvolejbalovém kurtu. V případě nepříznivého počasí škola poskytuje klubovnu, multimediální učebnu, 2 tělocvičny a běžecký tunel.

Jak se můžete přihlásit?

Řádná přihláška má 2 části:

1) Vyplnit přihlašovací formulář na našich webových stránkách (odkaz zde: http://jeseniova.cz/prihlasky/soustredeni) a odevzdat nám (osobně nebo zaslat na Jeska.tabor@email.cz) co nejdříve papírovou přihlášku, která Vám po odeslání přihlášky přijde na Váš e-mail.

2) Do 15. 2. 2023 zaplatit celou částku za tábor! (dohoda možná; později přihlášení od nás obdrží individuální informace o platbě)

Číslo účtu: 1469329/0800. Při platbě, prosíme, vždy uvádějte variabilní symbol přidělený systémem.

Pokud nebude v daném termínu platba zaplacena, budete ze seznamu automaticky vyškrtnuti a místo bude nabídnuto náhradníkům!!!

Pro pořadí přihlášek je důležité pořadí v seznamu přihlášených přes webový formulář.

Při nástupu na tábor je nutné odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti, jehož formulář od nás obdržíte spolu s informacemi k programu tábora.

Storno poplatky

Při odhlášení z tábora do 30. 4. 2023 se účtuje storno poplatek ve výši 50 % zaplacené částky.

Při pozdějším odhlášení se účtuje storno poplatek ve výši 100 % zaplacené částky.

Pouze v případě předložení originálu lékařské zprávy, v níž je konstatován zdravotní stav, který není slučitelný s účastí Vašeho dítěte na táboře, nebo v případě zrušení akce z důvodu „vyšší moci“ (např. protiepidemická opatření), Vám vrátíme celou částku.

Jak nás můžete kontaktovat?

Táborový email: Jeska.tabor@email.cz

Telefonní spojení na hlavní organizátory tábora:

Jan Vlach – 777 785 688

Těšíme se v létě na shledanou

Akce probíhá za podpory Městské části Praha 3 a ZŠ Jeseniova.