Příměstské tábory 2019

LETNÍ HRÁTKY S JESKOU 2019

3 TURNUSY příměstského tábora

1. turnus – 1. – 5. 7. 2019

2. turnus – 8. – 12. 7. 2019

3. turnus – 26. – 30. 8. 2019

Přihlašování bude spuštěno v pondělí 4. 2. 2019 ve 20:00 hod.!!!

Na léto 2019 je plánovaná rekonstrukce atletické dráhy na našem školním hřišti, která je podmíněna přidělením dotace. V případě, že nám bude dotace přidělena, tak nebude možné pro program příměstského tábora využívat školní hřiště a aktivity budeme realizovat převážně mimo areál. Školní zázemí (klubovna, jídelna, tělocvičny…) zůstává beze změny. Děkujeme za pochopení!

Kdo se může tábora zúčastnit?

Všechny děti ve věku 6 – 12 let bez ohledu na to, zda k nám chodí na atletiku! Jedinou podmínkou u nejmladších dětí je absolvování 1. třídy.

Kolik to stojí?

Cena 500 Kč za den, tedy 2500 Kč za celý tábor.

Sleva pro sourozence! První dítě platí plnou cenu, druhé a další o 100 Kč za den měně!!!

(př. První dítě 5×500 Kč, druhé 5×400 Kč, tzn. 2500 + 2000 = 4500 Kč celkem).

Jaká je kapacita jednotlivých turnusů?

Kapacita je omezena na 30 míst na každém turnusu.

Turnus proběhne při počtu přihlášených 20 a více!

Přednost budou mít zájemci o všech pět dní turnusu.

Co nabízíme?

O Vaše děti se postaráme vždy od 8 do 17 hod.

Nabízíme pohybové aktivity všeho druhu, které budou vhodně doplněny i činnostmi nesportovními (výtvarka, táborák, piknik).

V každém turnusu děti čeká jeden celodenní výlet.

Jeden den v případě hezkého počasí večerní táborák/piknik a možnost přespání na školním hřišti nebo ve školní tělocvičně.

Konkrétní program bude přihlášeným zaslán do konce školního roku, včetně informace o stavu rekonstrukce školního hřiště.

Oběd zajištěn každý den ve vynikající školní jídelně (při výletu balíček). Dostatek tekutin zajištěn, přesto musí mít děti vlastní pití.

Sportovní oblečení, sportovní obuv a kladný vztah ke sportu nutností!!!

Kdo a kde se o Vaše děti postará?

V průběhu tábora se bude o děti starat pět vedoucích, kteří jsou všichni vyškolení trenéři atletiky s trenérskou licencí.

Domovem nám bude vynikající zázemí areálu Základní školy Jeseniova, Jeseniova 96/2400, Praha 3, které nabízí možnost vyžití na atletickém hřišti, dvou víceúčelových hřištích a beachvolejbalovém kurtu. V případě nepříznivého počasí škola poskytuje klubovnu, multimediální učebnu, 2 tělocvičny a běžecký tunel.

Jak se můžete přihlásit?

Řádná přihláška má 2 části:

1) Vyplnit přihlašovací formulář na našich webových stránkách (odkaz zde: http://jeseniova.cz/prihlasky/soustredeni) a odevzdat nám (osobně nebo zaslat na Jeska.tabor@email.cz) co nejdříve papírovou přihlášku, která Vám po odeslání přihlášky přijde na Váš e-mail.

2) Do 18. 2. 2019 zaplatit celou částku za tábor! (dohoda možná; později přihlášení od nás obdrží individuální informace o platbě)

Číslo účtu: 1469329/0800. Při platbě, prosíme, vždy uvádějte variabilní symbol přidělený systémem.

Pokud nebude v daném termínu platba zaplacena, budete ze seznamu automaticky vyškrtnuti a místo bude nabídnuto náhradníkům!!!

Pro pořadí přihlášek je důležité pořadí v seznamu přihlášených přes webový formulář.

Při nástupu na tábor je nutné odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti, jehož formulář od nás obdržíte spolu si informacemi k programu tábora.

Mimoodílové děti (ty, které k nám nechodí na Malou ani Velkou atletiku) musí nejpozději první den tábora k přihlášce dodat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti (postačí oskenované např. ze školy v přírodě), jinak se tábora nebudou moci účastnit!

Storno poplatky

Při odhlášení z tábora do 30. 4. 2019 se účtuje storno poplatek ve výši 50 % zaplacené částky.

Při pozdějším odhlášení se účtuje storno poplatek ve výši 100 % zaplacené částky.

Pouze v případě předložení originálu lékařské zprávy, v níž je konstatován zdravotní stav, který není slučitelný s účastí Vašeho dítěte na táboře, Vám vrátíme celou částkou.

Jak nás můžete kontaktovat?

Táborový email: Jeska.tabor@email.cz

Telefonní spojení na hlavní organizátory tábora:

Jan Vlach – 777 785 688, Vendula Velcová – 724 819 669

Těšíme se v létě na shledanou

Akce probíhá za podpory Městské části Praha 3 a ZŠ Jeseniova.

2019-01-15T07:42:44+00:0014. 1. 2019|