Jeseniova

Sportovní třída 2018/2019

 

V každém novém školním roce se opět na ZŠ Jeseniova otevírá od 6. ročníku sportovní třída s atletickým zaměřením. 

Správný chod sportovních tříd garantuje Českému atletickému svazu Sportovní klub Jeseniova a osobně pak profesionální trenéři Mgr. Tomáš Korbel (Vedoucí trenér sportovních tříd) a Mgr. Daniel Musil (šéftrenér SPS). Výuka je vedena k všestrannému rozvoji duševní i fyzické stránky dítěte. Rozmanitou nabídkou sportovních aktivit předcházíme předčasné specializaci. Třída je výběrová i po stránce prospěchové (průměr do 2,0). Pravidelné a povinné jsou roční lékařské prohlídky u sportovního lékaře.

Talentové zkoušky do 6. ročníku atletické sportovní třídy 2017/2018 proběhnou 25. dubna 2018 od 15,00 hod., druhé kolo (pro nemocné, či z jiných důvodů se neúčastnící prvního kola) pak 9. května 2018 od 15,000 hod.

S sebou sportovní oblečení a sportovní obuv (možnost převlečení v šatnách).

 Po přihlášení počítač vygeneruje identifikační číslo, pod kterým bude přihlášený(á)     evidován(a) v systému. Číslo bude automaticky zasláno a email uvedený v přihlášce.

 

 
Přihláška

Škola:
Známky v pololetí
Současné sportovní aktivity:
** Zavazuji se, že nejpozději do dne konání talentových zkoušek předložím posudek pedagogicko-psychologické poradny, popř. posudek dětského psychologa, pokud ji/jej mé dítě navštěvuje. Beru na vědomí, že v případě, že bude tato skutečnost zjištěna až po nástupu do školy, může být s ohledem na chování mého dítěte důvodem pro vyřazení ze sportovní třídy, tj. pro přeřazení do běžné třídy.Seznam přihlášenýchPořadí Identifikační číslo
1 4325
2 4327
3 4328
4 4330
5 4332
6 4336
7 4361
8 4364
9 4365
10 4366
11 4367
12 4372
13 4373
14 4378
15 4380
16 4488
17 4517
18 4520
19 4533
20 4536
21 4538
22 4540
23 4549
24 4550
25 4555
26 4564
27 4571
28 4572
29 4573
30 4599
31 4629
32 4660
33 4674
34 4675
35 4678
36 4680
37 4696
38 4700
39 4703
40 4709
41 5269
42 5270
43 5271
44 5387